2004 va tech 48
1997 auburn 20 04 Va Tech 37
01 Florida 20
2001 florida 42
2001 fresno st 37 04 Va Tech 12
02 Oregon St 13
2002 nc state 31
1996 navy 23 02 NC State 7
02 Oregon St 31
1998 kentucky 30 02 Oregon St 13
2002 oregon st 35 05 Texas 33
1994 penn state 58
1997 tennessee 20 94 Penn State 58
04 Bowling Green 34
2004 bowling green 41
2002 oklahoma 35 94 Penn State 35
05 Texas 41
2002 maryland 30
1999 southern miss 32 99 Southern Miss 20 05 Texas 27
05 Texas 31 94 Michigan 34
1997 ga tech 23
2005 texas 39
2003 mississippi 21
2003 georgia 32 03 Georgia 13
94 Colorado 17
1999 minnesota 9
1994 colorado 14 94 Colorado 27
94 Michigan 29
2005 ucla 31
1994 wash state 27 05 UCLA 38
94 Michigan 41
1994 michigan 36 94 Michigan 38
2002 penn state 26 05 USC 34
1994 texas a&m 30
1998 wisconsin 16 94 Texas A&M 33 94 Michigan 40
05 Alabama 20 02 Kansas St 10
1997 lsu 26
2005 alabama 28 94 Texas A&M 20
05 USC 24
2005 texas tech 38
2001 oregon 41 01 Oregon 10
05 USC 27
1996 fsu 34
2005 usc 35
1994 BC 3
1995 nebraska 27 95 Nebraska 27
49 Oklahoma 14
1949 oklahoma 52
2004 minnesota 17 95 Nebraska 28
95 Florida 30
1994 arizona 33
1995 florida 35 95 Florida 31
02 USC 14
2002 usc 44
2005 notre dame 10 95 Florida 32
02 Ohio State 31
1998 central florida 27 2 ot
2002 iowa 31 02 Iowa 38
95 Ohio State 31
2002 miami 20
1995 ohio state 27 02 Iowa 20
02 Ohio State 23
1994 indiana 27
2002 ohio state 30 02 Ohio State 26
97 UNC 20 95 Florida 23
1997 unc 19 02 Kansas St 27
1995 northwestern 13
2002 kansas st 36
2004 new mexico 14 02 Kansas St 31
04 U Conn 28
1996 wyoming 21
2004 uconn 59 02 Kansas St 42
24 Notre Dame 0
1924 notre dame 26
1996 syracuse 23 24 Notre Dame 7
00 Va Tech 6
2002 virginia 35 02 Kansas St 42
2000 virginia tech 38 96 Washington 7
2003 purdue 22
2002 wash state 7 03 Purdue 42
01 Nebraska 37
2002 texas 20
2001 nebraska 26 03 Purdue 17
96 Washington 24
2005 west va 37
2001 tennessee 23 05 West Virginia 24
96 Washington 35
1997 purdue 21
1996 washington 34